ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ

ΕΛΛΑΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ (ΜΕΡΟΣ Α) ΑΞΙΕΣ

ΕΛΛΑΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ (ΜΕΡΟΣ Β) ΑΡΧΕΣ

ΕΛΛΑΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ (ΜΕΡΟΣ Γ) ΝΟΜΟΙ

02.02.2017 Greek Pulse Radio Stuttgart – Συνέντευξη με τον κ. Καλογερόπουλο

09.02.2017 Greek Pulse Radio Stuttgart – 2ο μέρος συνέντευξης με τον κ. Καλογερόπουλο

23.02.2017 Greek Pulse Radio Stuttgart – 3ο μέρος συνέντευξης με τον κ. Καλογερόπουλο

02.03.2017 Greek Pulse Radio Stuttgart – 4ο μέρος συνέντευξης με τον κ. Καλογερόπουλο

16.03.2017 Greek Pulse Radio Stuttgart – 5ο μέρος συνέντευξης με τον κ. Καλογερόπουλο

30.03.2017 Greek Pulse Radio Stuttgart – 6ο μέρος συνέντευξης με τον κ. Καλογερόπουλο

11.05.2017 Greek Pulse Radio Stuttgart – 7ο μέρος συνέντευξης με τον κ. Καλογερόπουλο

01.04.2017 Greek Pulse Radio Stuttgart – ΑΡΧΑΙΑ ΓΝΩΣΗ με τον κ. Καλογερόπουλο

22/03/2017 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Ε.ΣΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ DIVANI CARAVEL

1 – Θεοδωρόπουλος Βασίλης – Παιδεία – Διαχρονική Παιδεία

2 – Θεοδωρόπουλος Βασίλης – Βιομηχανία

3 – Θεοδωρόπουλος Βασίλης – Γεωργία – Κτηνοτροφία – Αλιεία – Παράγωγα

4 – Θεοδωρόπουλος Βασίλης – Τουρισμός

5 – Θεοδωρόπουλος Βασίλης – Περιβάλλον

6 – Θεοδωρόπουλος Βασίλης – Υγεία

7 – Θεοδωρόπουλος Βασίλης – Πολιτισμός

8 – Θεοδωρόπουλος Βασίλης – Εργασία – Ασφάλεια

9 – Θεοδωρόπουλος Βασίλης – Φορολογική Πολιτική

10 – Θεοδωρόπουλος Βασίλης – Ιθαγένεια

11 – Θεοδωρόπουλος Βασίλης – Επιτροπές Ελέγχου – Έρευνας

12 – Θεοδωρόπουλος Βασίλης – Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα