ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ

 

  1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ, ΟΦΕΛΗ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ. (ΕΓΓΡΑΦΟ Α)
  2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ. (ΕΓΓΡΑΦΟ Β)
  3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΛΛΑΔΑ, ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ. (ΕΓΓΡΑΦΟ Γ)
  4. ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ. (ΕΓΓΡΑΦΟ Δ)
  5. ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ – EXCEL. (ΕΓΓΡΑΦΟ Ε)
  6. ΦΕΚ-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 87 / 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010, ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡ. 3852/2010, ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. (ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤ)

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

  1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟ. (ΕΓΓΡΑΦΟ Ζ1)
  2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟ – EXCEL. (ΕΓΓΡΑΦΟ Ζ2)