1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ, ΟΦΕΛΗ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ. (ΕΓΓΡΑΦΟ Α)
  2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ. (ΕΓΓΡΑΦΟ Β)
  3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΛΛΑΔΑ, ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ. (ΕΓΓΡΑΦΟ Γ)
  4. ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ. (ΕΓΓΡΑΦΟ Δ)
  5. ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ – EXCEL. (ΕΓΓΡΑΦΟ Ε)
  6. ΦΕΚ-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 87 / 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010, ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡ. 3852/2010, ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. (ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤ)

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

  1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟ. (ΕΓΓΡΑΦΟ Ζ1)
  2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟ – EXCEL. (ΕΓΓΡΑΦΟ Ζ2)