ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΕΛΛΑΣ”

(πηγή: http://dimoi.oramaellas.gr/project-ellas/)

Ο Αρτέμης Σώρρας μαζί με όλους τους επιστήμονες που διαθέτει και με ομάδα πολιτών από όλα τα επαγγέλματα, οι οποίοι είναι σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη, στην Ελλάδα και στην Κύπρο ξεκίνησαν να “γνέθουν” το όμορφο αυτό όραμα, με σκοπό να το κάνουν πραγματικότητα.

Μετά από 5 χρόνια προεργασίας, συγκέντρωσαν, μελέτησαν και εκπόνησαν τα δεδομένα για κάθε περιοχή της Ελλάδος και της Κύπρου και με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής, πρότειναν λίστα έργων τα οποία θα φέρουν την ανάπτυξη και την ευημερία. Εκπόνησαν μελέτες βιωσιμότητας, ούτως ώστε τα έσοδα από κάποια από αυτά τα έργα να μπορέσουν να αποσβέσουν το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης όλων των έργων και όσων θα αποφέρουν έσοδα και όσων δεν θα αποφέρουν. Υπάρχουν προτάσεις και μελέτες για κάθε Δήμο της Ελλάδος και της Κύπρου, ενσωματωμένες σε 123 ενότητες έργων, με περισσότερα από 50.000 έργα.

Κατά τη διάρκεια λοιπόν του έτους 2013 παρουσίασαν 325 αναπτυξιακές μελέτες για έργα υποδομών, ανθρωπιστικών και κοινωνικών παροχών και επενδυτικών αναπτυξιακών έργων για όλους τους Δήμους της χώρας. Οι μελέτες των αναγκών έγιναν σε όλα τα επίπεδα έτσι ώστε να εξασφαλίζουν μια καλή ζωή για όλους τους Έλληνες σε κάθε γωνιά της Ελλάδος και της Κύπρου. Ανάγκες σχετικά με τη διατροφή, τις καλλιέργειες, την εκπαίδευση, την υγεία, την ενέργεια, κ.α.

Για την δόμηση της ολοκληρωμένης πρότασης του προγράμματος “ΕΛΛΑΣ” χρειάστηκαν συνολικά 5 χρόνια.

Μέρος της αίτησης για δόμηση χρηματοδότησης για Ελλάδα και Κύπρο. 

Το Πρόγραμμα “ΕΛΛΑΣ” είναι ο βασικός πυλώνας των προγραμματικών δηλώσεων του Πολιτικού Φορέα του Έθνους των Ελλήνων.

Προγραμματικές δηλώσεις Πολιτικού Φορέα 


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 • Ελλάδα: 2.100.000.000.000 (2τρις & 100δις) ευρώ
 • Κύπρος: 200.000.000.000 (200δις) ευρώ

ΕΙΔΗ ΕΡΓΩΝ

 1. 30% ΜΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ: Κοινής ωφελείας & χαρακτήρα ανθρωπιστικής βοήθειας. Είναι όλα τα έργα που δεν έχουν έσοδα (δρόμοι, νερό, σχολεία, γηροκομεία, πυρόσβεση, κ.λπ.).
 2. 70% ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ: Έργα που μπορούν να επιφέρουν εισοδήματα.

Μέρος των εσόδων από τα ανταποδοτικά έργα, θα επιστρέφονται στο Παγκόσμιο Ταμείο για αποπληρωμή του χρέους (2% ή και περισσότερο αν είναι δυνατόν, ανά έτος για 50 έτη) και το υπόλοιπο θα διατίθεται στο Δήμο για κάλυψη των εξόδων λειτουργίας των έργων κατηγορίας κοινής ωφελείας & ανθρωπιστικής βοήθειας που δεν έχουν δικά τους έσοδα.

Το σύνολο του κόστους θα αποσβεστεί από τα ανταποδοτικά έργα.

Το σύνολο των έργων σταδιακά και ανάλογα με την περίπτωση, θα μεταφερθούν προς το Δήμο/Δημόσιο ως δωρεά και χωρίς αξιώσεις (ως κληροδότημα). Μέχρι όμως να αποπληρωθεί το σύνολο των κεφαλαίων στο Παγκόσμιο Ταμείο, ο Θεματοφύλακας θα διατηρήσει τη διαχείριση των έργων και αφού αποπληρωθούν τα κεφάλαια και ελευθερωθεί η περιουσία του, τότε θα μεταφερθεί και η διαχείριση προς το Δήμο/ Δημόσιο.

Αφού το έργο αποπληρωθεί από τον Αρτέμη Σώρρα και μεταβιβαστεί με πλήρη νομή και κατοχή, ελευθέρων βαρών και υπό την πλήρη διαχείρισή του στο Δήμο, εκείνος πρέπει να ακολουθεί το εγχειρίδιο λειτουργίας που θα συνοδεύει το έργο από την αρχή και θα πρέπει να τηρεί τους όρους, όπως αυτό θα συμφωνηθεί (ως προς την ποιότητα, ελέγχους, λειτουργία, προσόντα ένταξης, ύλης κ.λπ.).

Με τον τρόπο αυτόν, ο Δήμος αποκτά οικονομική αυτοτέλεια με αποτέλεσμα να μην ξαναχρειαστεί ποτέ Χρηματοδότηση από το Κράτος ή δάνεια από τρίτους.

Με μια καλή διακυβέρνηση, ο κάθε Δήμος θα καταστεί ένας υγιής και δυνατός Φορέας.


ΕΞΑΓΟΡΑ ΧΡΕΩΝ & ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Μια ειδική κατηγορία έργων ανθρωπιστικής βοήθειας είναι και η αναχρηματοδότηση – εξαγορά των χρεών/δανείων του Δήμου, των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων προς τις τράπεζες και το δημόσιο.

Σε συνεργασία με το Δήμο και με ειδικές ρυθμίσεις, θα μπορεί το Ειδικό Ταμείο κάτω από την εποπτεία και λειτουργία του Αρτέμη Σώρρα, να παρέχει τα χρήματα για την αποπληρωμή των δανείων προς τις τράπεζες/δημόσιο, να δοθούν καλύτεροι όροι αποπληρωμής (μέχρι και 30-35 χρόνια), άτοκα (0% επιτόκιο), με δικαίωμα αποπληρωμής νωρίτερα χωρίς καθόλου έξοδα και να δοθούν περίπου δύο (2) χρόνια περίοδο χάριτος κ.λπ. Έτσι θα αποφευχθούν οι κατασχέσεις από τις τράπεζες των περιουσιών των πολιτών και θα μπορέσει να ανασυγκροτηθεί η αγορά.

Το ίδιο μπορεί να γίνει και για την αποπληρωμή των οφειλόμενων ποσών προς το ΙΚΑ, την εφορία, ή εξωτερικούς δανειστές κ.λπ.

Την ίδια στιγμή, με τα έργα που θα γίνονται στην περιοχή, θα μπορούν οι δημότες και οι επιχειρήσεις να εργαστούν και μέρος των εσόδων τους θα μπορεί να παρακρατείται για την αποπληρωμή του δανείου τους. Το αναλογούν ποσό θα είναι πολύ μικρό αφού θα κερδίσουν 30 – 35 χρόνια αποπληρωμής.

Με αυτόν τον τρόπο ο δημότης αποκτά την αξιοπρέπειά του, αποπληρώνει το δάνειο του σιγά σιγά από έσοδα που θα προκύπτουν από την εργασία του και έτσι δεν θα επηρεαστεί η καθημερινότητα του, διασφαλίζοντας την περιουσία και την ποιότητα ζωής του.


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ

Έχει ήδη ετοιμαστεί κατάλογος που αφορά όλες τις ενότητες πιθανών έργων και που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εργασιών. Εάν υπάρχει κάτι που ο Δήμος ενδιαφέρεται να προσθέσει ή/και να αφαιρέσει, μπορεί να το κάνει και ο προϋπολογισμός θα διαμορφωθεί αναλόγως.

Ενότητες έργων 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

 1. Αστική Πολεοδόμηση, με οικολογική ανάπτυξη για μια καλύτερη διαβίωση.
 2. Προγράμματα υγειονομικής περίθαλψης για να βοηθηθούν τα άτομα να έχουν καλή υγεία.
 3. Συνταξιοδοτικά προγράμματα για να βοηθηθούν και να εξασφαλιστούν τα δικαιώματα όλων ανεξαιρέτως των Ελλήνων πολιτών.
 4. Τοπικές υποδομές αστικής και αγροτικής ανάπτυξης όπως, δρόμοι, γέφυρες, κτίρια, νοσοκομεία, μετεγκαταστάσεις κτιρίων κ.λπ.
 5. Υψηλών προδιαγραφών ιατρικές παροχές και υγειονομικές υπηρεσίες, τοπική φαρμακοβιομηχανία κ.λπ.
 6. Νέες εναλλακτικές λύσεις, επαναστατική ιατρική και επιστημονική τεχνολογία σε διάφορους τομείς συμπεριλαμβανομένων της φυσικής και της νανοτεχνολογίας.
 7. Κέντρα αποτοξίνωσης για εξαρτημένα άτομα.
 8. Οίκοι ευγηρίας για τους ηλικιωμένους και για άτομα με ειδικές ανάγκες, υψηλών προδιαγραφών.
 9. Σύγχρονες εγκαταστάσεις εκπαίδευσης για όλα τα επίπεδα, σχολικά κτίρια, βιβλιοθήκες κ.λπ.
 10. Προγράμματα υποτροφιών από το Δημοτικό έως το Πανεπιστήμιο με σκοπό να υλοποιούν τις σχολικές τους υποχρεώσεις και να γίνεται η εκμάθηση της ελληνικής κληρονομιάς, της ιστορίας και των αρχαίων ελληνικών.
 11. Παραγωγή τροφίμων με οικολογικούς τρόπους, χωρίς μεταλλαγμένες ουσίες και σπόρους.
 12. Αγροτικά, αναπτυξιακά προγράμματα άρδευσης, καλλιέργεια σπόρων και υποστήριξη του εφοδιασμού για να βοηθηθούν όλοι οι τοπικοί αγρότες και οι εργαζόμενοι να διατηρήσουν και να υποστηρίξουν τη παραγωγή και τη ζήτηση και να ικανοποιηθούν οι ανάγκες τους.
 13. Ενδυνάμωση της τοπικής κτηνοτροφίας ενισχύοντας και εκπαιδεύοντας για νέες τεχνολογίες στην αλυσίδα παραγωγής τροφίμων, τον έλεγχο, τον εφοδιασμό, τη ζωική διατροφή και ιατρική κ.λπ.
 14. Καθαρισμός του νερού, βιολογικός καθαρισμός, αφαλάτωση.
 15. Παραγωγή ενέργειας σε όλες τις πτυχές, ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς, εγκαταστάσεις και διανομή και με χαμηλό κόστος.
 16. Ανάπτυξη και παραγωγή για βιο-καύσιμα με χαμηλό κόστος.
 17. Σύστημα διαχείρισης στερεών αποβλήτων στους Δήμους.
 18. Μουσεία, βιβλιοθήκες και αναπτυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι για να καλλιεργείται το ενδιαφέρον για μάθηση της πραγματικής αποκωδικοποίησης της ελληνικής ιστορίας και γλώσσας.
 19. Τεχνολογία και τηλεπικοινωνίες, τεχνολογικά πάρκα.
 20. Βιομηχανία παραγωγής, χρησιμοποίηση όλων των πρώτων υλών- πόρων που διαθέτει η χώρα.
 21. Ενίσχυση των αναδασώσεων αλλά και επιμέλεια των υφιστάμενων δασών και χώρων πρασίνου.
 22. Προστασία της άγριας ζωής χλωρίδας, πανίδας.
 23. Ενίσχυση του περιβάλλοντος, ενδυνάμωση του αγροτουρισμού, καλύτερες εγκαταστάσεις αναψυχής, ιαματικών κέντρων, θερμαλιστικών κέντρων κ.λπ.
 24. Αυστηρή προστασία και διατήρηση της μοναδικής πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Πολιτιστική, δημόσια πολιτική και ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και ανταλλαγής εμπειριών με άλλους Δήμους στο παγκόσμιο στερέωμα.
 25. Αυστηρή προστασία της Ελληνικής Γλώσσας, Ελληνικό Αλφάβητο, γραμματική και η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής σε όλες τις ηλικίες.
 26. Παροχή κοινωνικής κατοικίας και έργα υποδομής με ευνοϊκούς όρους προς όφελος των χαμηλού εισοδήματος οικογενειών, αστέγων και των λιγότερο ευνοημένων.
 27. Επενδύσεις σε μεγάλα έργα ανάπτυξης και σε έρευνα.

ΠΡΟΫΛΟΠΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΔΗΜΟ

Ο προϋπολογισμός που αναλογεί στον εκάστοτε Δήμο, υπολογίζεται με ειδική φόρμουλα επί του συνολικού ποσού κάθε ξεχωριστής ενότητας έργων και βασίζεται λαμβάνοντας γνώση των τοπικών δεδομένων όπως του πληθυσμού και έκτασης του Δήμου, οικονομικής κατάστασης, υφιστάμενων υποδομών, ενεργειακών αναγκών, μορφολογικών (Ορεινή, Παραθαλάσσια, Παραλίμνια περιοχή κτλ), γεωλογικών, κλιματικών ιδιαιτεροτήτων, ορυκτού πλούτου, σπάνιων γαιών, δάση, χλωρίδα και πανίδα, αρχαιολογία, εμπορικών δραστηριοτήτων, της γεωστρατηγικοπολιτικής σημασίας κ.λπ.

Επειδή, μπορεί για πολλούς Δήμους να μην υπάρχει η δυνατότητα να πραγματοποιηθούν κάποια από τα έργα, αλλά να είναι σημαντικό να υλοποιηθούν για να μπορέσει να γίνει η κάθετη ανάπτυξη και να έχει επιτυχία το όλο σύνολο, στην περίπτωση αυτή θα γίνονται επενδύσεις σε άλλους Δήμους, ακόμα και κοινοπραξίες, π.χ. λιμάνια, αέριο, νερό, αγροτική γη κ.λπ.

Αφού συνυπολογιστούν τα πιο πάνω, βάσει της εξίσωσης αναλογιών δημιουργείται το πλαφόν για την κάθε ενότητα, είδος έργου και σύνολο που αναλογεί για το Δήμο.


ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ

Αν δεν τηρηθούν τα συμφωνηθέντα από τον Θεματοφύλακα τότε κηρύσσεται έκπτωτος και ορίζεται άλλος Θεματοφύλακας.

Μερικές από τις δεσμεύσεις του Αρτέμη Σώρρα (Θεματοφύλακα) είναι οι παρακάτω:

 1. Όλες οι μελέτες και για την προέγκριση των χρημάτων και για την υλοποίηση της εκταμίευσης αλλά και για την υλοποίηση των διαφόρων έργων θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου από τον Θεματοφύλακα και ο δήμος ή το δημόσιο δεν θα έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση. Ο Θεματοφύλακας δεν μπορεί να αξιώσει καμία αμοιβή για την υλοποίηση των συμφωνηθέντων.
 2. Κανένα βάρος για το Δήμο. Ο Θεματοφύλακας δεν θα προβεί σε ενέργειες που θα επιφέρουν οποιοδήποτε βάρος στο δήμο. Επίσης οι ενέργειές του δεν πρέπει να επιφέρουν ούτε παθητικό βάρος στο δήμο μελλοντικά.
 3. Διαχείριση έργων από τον Αρτέμη Σώρρα. Ο Θεματοφύλακας αναλαμβάνει τη διαχείριση των έργων, γιατί μέχρι να υλοποιηθούν και να ξεχρεωθούν πρέπει να επιστρέφει το 2% το χρόνο για την αποπληρωμή του κεφαλαίου και να συντηρεί όλα τα κοινωφελή έργα αλλά και όλο το Δήμο.
 4. Κάλυψη εξόδων. Ο Θεματοφύλακας δεσμεύεται από τα έσοδα των ανταποδοτικών έργων να καλύπτει τα κόστη λειτουργίας των κοινωφελών έργων, τα έξοδα λειτουργίας του Δήμου και να δίνει και το 2% στο Παγκόσμιο Ταμείο, μέχρι να αποπληρωθεί όλο το ποσό και να αποδεσμευτεί η περιουσία του.
 5. Εργασία σε όλους τους δημότες. Μια σημαντική δέσμευση του Θεματοφύλακα είναι ότι όσοι θα εργαστούν για την υλοποίηση των έργων θα έχουν προτεραιότητα πρώτα οι δημότες του Δήμου. Θα δουλέψουν όλοι οι δημότες όλων των επαγγελμάτων και ειδικοτήτων. Ο Θεματοφύλακας δεσμεύεται να δημιουργήσει συνθήκες για να έχουν όλοι εργασία.
 6. ΔΩΡΕΑΝ Υγεία. Ο Θεματοφύλακας δεσμεύεται να φτιάξει υποδομές, υπηρεσίες για υψηλής ποιότητας Υγεία και να τις παρέχει ΔΩΡΕΑΝ στους δημότες.
 7. ΔΩΡΕΑΝ Παιδεία. Ο Θεματοφύλακας δεσμεύεται να παράσχει υψηλού επιπέδου υποδομές, υπηρεσίες παιδείας και να τις παρέχει ΔΩΡΕΑΝ στους δημότες.
 8. Κατοικία για όλους τους δημότες. Ο Θεματοφύλακας δεσμεύεται να εξασφαλίσει στέγη σε όλους τους δημότες.
 9. Τα πάντα πρέπει να είναι νόμιμα. Ο Θεματοφύλακας δημιουργεί νομικές υπηρεσίες έτσι ώστε όλα να γίνονται νόμιμα και να παράσχει νομικές συμβουλές στο Δήμο αλλά και στο κράτος για να γίνονται τα κατάλληλα νομοθετήματα και να προχωρούν τα έργα.
 10. Μεταβίβαση των έργων στο Δήμο. Με το που ξεχρεώνονται τα έργα θα γίνετε μεταβίβαση της κυριότητάς τους ως κληροδότημα, ΔΩΡΕΑΝ στο Δήμο.

ΟΦΕΛΗ ΔΗΜΟΥ & ΔΗΜΟΤΩΝ

 1. Θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Τα έργα θα υλοποιηθούν με τοπικούς φορείς.
 2. Θα δημιουργηθούν νέες πηγές εσόδων στους Δήμους/Δημόσιο και δημότες/πολίτες.
 3. Θα δημιουργηθούν υγιή επίπεδα αναπτυξιακής προοπτικής σε όλα τα επίπεδα.
 4. Θα αναπτυχθούν οι βιομηχανίες/βιοτεχνίες, οι παραγωγές και οι εξαγωγές και θα μειωθούν παράλληλα οι εισαγωγές.
 5. Θα μειωθεί το κόστος ενεργειακών πηγών με απώτερο στόχο να μειωθεί το κόστος προς τον τελικό καταναλωτή.
 6. Θα διατεθεί ψηλών προδιαγραφών Παιδεία, Υγεία με προνόμιο την δωρεάν είσοδο προς τους Έλληνες δημότες.
 7. Πρόνοια καλής ευνοϊκής διαχείρισης των ευπαθών στρωμάτων της κοινωνίας και της τρίτης ηλικίας.
 8. Θα ανασυγκροτηθούν τα χρέη σε υγιή, υποφερτά και αποδεχτά όρια.
 9. Θα αναπτυχθεί μια υγιής και αειφόρος ανάπτυξη στην αγροτική παραγωγή, κτηνοτροφία, τρόφιμα σε υγιή επίπεδα, κ.λπ.
 10. Θα αναπτυχθεί μια ασφαλής διαχείριση των υδάτινων πόρων, ορυκτών υλών, μεταλλευμάτων κ.λπ.
 11. Ο Έλληνας δημότης του Δήμου που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα, θα δικαιούται κάρτα δωρεάν εισόδου στις σχολές, κλινικές και γηροκομεία του αναπτυξιακού ταμείου στην Ελλάδα Κύπρο και στο παγκόσμιο στερέωμα ες αεί.
 12. Ο οποιοσδήποτε άλλος δημότης θα δικαιούται κάρτα εισόδου με ειδική έκπτωση. Ο μη δημότης – εξωτερικός επισκέπτης κλπ. θα έχει ελεύθερη είσοδο αλλά θα πρέπει να πληρώνει.

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ

Παιδεία

Θα δημιουργηθούν Ελληνικές σχολές μάθησης βασισμένες στα υψηλότερα πρότυπα της συμμετοχικής διδασκαλίας των Αρχαίων Ελλήνων από τη στιγμή που κάθε βρέφος έρχεται σε αυτόν τον κόσμο μέχρι το τελικό στάδιο της εκπαίδευσης του, παρέχοντας του παράλληλα μετεκπαιδεύσεις σε όλες τις ειδικές τεχνολογίες και τεχνικές που θα προκύψουν στην πορεία.

Θα διοργανωθεί, σχεδιαστεί και θα εδραιωθεί η οργάνωση που θα καθιερώσει την διδαχή της νεοελληνικής και της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, με σκοπό να διακλαδωθεί σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και του Κόσμου γενικότερα. Η περαιτέρω καθιέρωση αυτών των οργανώσεων, με μαθητευομένους Έλληνες και Φιλέλληνες, θα επαναφέρουν, θα αναδιοργανώσουν και θα προασπίσουν την Ορθοδοξία της Ελληνικής γλώσσας στο παγκόσμιο στερέωμα. Η εγκαθίδρυση της Ορθοδοξίας της Ελληνικής ιστορίας παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων αυτών των επιτροπών Ελλήνων & Φιλελλήνων που θα εγκατασταθούν σε κάθε εξωτερική πρωτεύουσα, σκοπό θα έχουν να διδάσκουν, να ενημερώνουν και να «εκπολιτίσουν» όλα τα μη Ελληνικά νομοθετικά σώματα. Παράλληλα θα διατηρούν, θα ενισχύουν και θα υπερασπίζονται τη «Διαφώτιση και την πηγή της διαφώτισης» που ονομάζεται Ελλάς, Έλληνες και Ελληνισμός στην αιωνιότητα, οδεύοντας προς το μέλλον.

Θα οργανωθούν ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τους Έλληνες όλων των ηλικιών. Θα επιδοτηθεί όπου είναι δυνατόν, ένα «τέλος της εκπαίδευσης» για κάθε Έλληνα και Ελληνίδα ξεχωριστά για να παρακολουθούν τις εκπαιδευτικές συνεδρίες και τα προγράμματα. Θα οργανωθούν τέτοιες συνεδρίες και προγράμματα για «επανεκπαίδευση και επανακατάρτιση», έτσι ώστε ο κάθε Έλληνας να ανακαλύπτει νέες προοπτικές, να μαθαίνει νέα επαγγέλματα, δεξιοτεχνίες και τέχνες, με αποτέλεσμα να μετατρέπονται όλοι σε παραγωγικούς και χρήσιμους για το κοινωνικό σύνολο πολίτες.

Θα χρηματοδοτηθούν καινοτόμα προγράμματα και θα εγκατασταθούν σοβαρά δίκτυα σε όλα τα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά σχολεία/ιδρύματα στην Ελλάδα και όπου υπάρχει Ελληνισμός γενικότερα, έτσι ώστε με τα ειδικά προγράμματα να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν οι νέες καινοτομίες, δημιουργίες, τεχνολογίες και άλλες εξελίξιμες μορφές προϊόντων. Τα παραγόμενα προϊόντα θα μπορούν να διατίθενται αμέσως στο εμπόριο για την ενίσχυση του εκπαιδευτικού προγράμματος. Αυτόματα θα δημιουργηθεί αμοιβαίο όφελος στους μαθητές που φοιτούν, στους καθηγητές που διδάσκουν και κατ’ επέκταση της Ελλάδος, των Ελλήνων και του Ελληνισμού γενικότερα, με τέτοιο τρόπο αφού μέχρι το δέκα (10 %) τοις εκατό των δικαιωμάτων θα επιστρέφει πίσω στο ίδρυμα/σχολείο από όλες τις εμπορικές δραστηριότητες που θα προωθηθούν με τα νέα προϊόντα και τις τεχνολογίες, έτσι ώστε αυτά τα σχολεία/ιδρύματα να δημιουργούν δικούς τους μηχανισμούς αυτοχρηματοδότησης για να λειτουργούν στην αιωνιότητα.


Υγεία

Θα προσφέρονται υψηλών προδιαγραφών ιατρικές παροχές και υγειονομικές υπηρεσίες. Θα δημιουργηθεί τοπική φαρμακοβιομηχανία, νέες εναλλακτικές λύσεις, επαναστατική ιατρική και επιστημονική τεχνολογία σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένου της φυσικής και της νανοτεχνολογίας. Θα ιδρυθούν κέντρα αποτοξίνωσης για εξαρτημένα άτομα, οίκοι ευγηρίας για τους ηλικιωμένους και για τα άτομα με ειδικές ανάγκες τόσο υψηλών προδιαγραφών, που θα μπορεί εύκολα να γίνει προσιτό και επισκέψιμο από πολίτες του εξωτερικού. Σ’ αυτά τα κέντρα θα παρέχονται δωρεάν στους Έλληνες/Κύπριους όλες οι υπηρεσίες και τα προϊόντα, ενώ θα υπάρχει χρέωση για όλους τους υπόλοιπους. Με αυτόν τον τρόπο τα έργα θα μπορούν ταυτόχρονα να γίνουν και ανταποδοτικά.


Οικογένεια & αντιμετώπιση υπογεννητικότητας

Θα ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη των Ελληνικών οικογενειών και του Ελληνισμού προσφέροντας ένα «υγιές μηνιαίο πάγιο για το νεογνό», έτσι ώστε περισσότερες οικογένειες να γίνονται «πολύ-οικογένειες». Συμπεριλαμβανομένου και ενός προγράμματος που θα ονομάζεται «από το λίκνο μέχρι το μνήμα», ο πατέρας και η μητέρα δεν θα έχουν πια καμία ανησυχία για το πως θα μεγαλώσουν και θα εκπαιδεύσουν τους απογόνους τους.


Ασφάλεια

Θα δημιουργηθεί ένας μηχανισμός ασφαλείας, με το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, την τεχνολογία και τις υποδομές, έτσι ώστε οι άνθρωποι στην Ελλάδα να αισθάνονται ασφαλείς στην προσωπική τους οικία στα σχολεία και στην εργασία τους.


Εμπόριο & Βιομηχανία

Θα δημιουργηθούν εργοστάσια (βιοτεχνία, βαριά βιομηχανία κ.λπ.) όπου θα μετατρέπεται η πρώτη ύλη σε προϊόντα, θα γίνουν «εκκολαπτήρια» τεχνολογίας κ.λπ. που θα επανδρώσουν σταθερά την αναπτυξιακή πολιτική και την ενδυνάμωση των εξαγωγών των προϊόντων της χώρας μας. Θα δημιουργηθούν υποστηρικτικές υπηρεσίες για το εμπόριο όπως λιμάνια, αεροδρόμια, χώροι αποθηκών, μεταβιβαστικά κέντρα, γραφεία ελέγχου ποιότητας και προώθησης και μεταπώλησης στο εξωτερικό κ.λπ.


Ορυκτός πλούτος

Θα δημιουργηθούν κέντρα έρευνας και τεχνολογίας, ορυχεία ανόρυξης πρώτων υλών, ώστε ν’ αξιοποιηθεί κατάλληλα όλος ο ορυκτός πλούτος της χώρας, οι σπάνιες γαίες κ.λπ.


Πολιτισμός

Θα γίνουν ανασκαφές, συντηρήσεις και προώθηση, στις περιοχές ιστορικής αξίας των πιο σημαντικών και κρίσιμων γεγονότων όλης της Ελληνικής ιστορίας, που είναι σημαντικά για το Έθνος της Ελλάδος. Η περεταίρω ανέγερση νέων μουσείων, πάρκων, πλατειών και αγαλμάτων του κάθε αρχαίου Έλληνα Σοφού, θα είναι μέσα στις άμεσες προτεραιότητες του προγράμματος.


Αθλητισμός

Θα χτιστούν νέες αθλητικές εγκαταστάσεις, θα δημιουργηθούν νέες οργανώσεις, με τα σωστά εργαλεία και θα βοηθηθεί η υποστήριξη σε όλους τους νέους αθλητές, μέσω οργανωμένων διατροφικών και αθλητικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ούτως ώστε να επιτευχθούν τα μέγιστα αποτελέσματα δια μέσου τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και διεθνών συναντήσεων και διαγωνισμών – αγώνων.


Τουρισμός

Θα δημιουργηθούν υποστηρικτικές υποδομές για τον τουρισμό όπως μαρίνες, αεροδρόμια-ελικοδρόμια, λιμάνια, μονοπάτια της φύσης, κέντρα διασκέδασης, κλπ. Ο στόχος είναι να προωθηθεί η κάθε μορφή συμβατού ή εναλλακτικού τουρισμού, όπως ο ιαματικός, ιατρικός, αγροτουρισμός, αρχαιολογικός, εικαστικός, καθώς επίσης και η δημιουργία θεματικών, θερμαλικών και εκπαιδευτικών πάρκων, κλπ.


Περιβάλλον

Στους πολίτες θα παρέχεται καθαρό νερό, απαλλαγμένο από δηλητήρια και τοξίνες, όπως φθόριο κ.λπ. Θα ελέγχεται η ατμόσφαιρα, θα γίνονται οι απαραίτητες ρυθμίσεις για να απαλλαχθούμε από τους τοξικούς ρύπους και θα δημιουργηθούν νέες βαθμίδες ελέγχου και λειτουργίας, ώστε ν’ αποφευχθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η μόλυνση του πλανήτη.

Θα γίνουν όπου είναι δυνατόν, υπόγειες περισυλλογές και μεταφορά αποβλήτων των πόλεων προς τα κέντρα διαχείρισης απορριμμάτων, θα καθαριστούν όλοι οι Δήμοι, οι Κοινότητες και κάθε γωνιά της Ελλάδος γενικότερα από κάθε παράνομη απόρριψη και ταφή κάθε λογής απορριμμάτων, ώσπου να εξαλειφθεί η μάστιγα που ονομάζεται «απόβλητα» δια μέσου βιώσιμων μονάδων επεξεργασίας τους.


Μεταφορές

Θα κατασκευαστούν σοβαρές υποδομές για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στεριάς, αέρος και θαλάσσης, για πάσης μορφής (τρένα, μετρό, λεωφορεία, αεροπλάνα, πλοία, υδροπλάνα, κτλ) και θα χτιστούν νέοι δρόμοι ή θα συντηρηθούν οι παλιοί, ανεξαρτήτως των συνθηκών που επικρατούν.


Ενέργεια

Θα υλοποιηθούν έργα βάση νέων τεχνολογιών, για μια αειφόρο ενεργειακή ανάπτυξη ώστε να παραχθεί χαμηλού κόστους ενέργεια προς τον τελικό καταναλωτή χωρίς να επιβαρύνεται το περιβάλλον.


Διαβίωση

Θα υπάρξει παροχή οικονομικής προσιτής στέγασης, οικονομικά είδη ρουχισμού και γενικά το κόστος διαβίωσης θα περιοριστεί στο ελάχιστο.


Δίκτυα κοινής ωφελείας

Θα κατασκευαστούν επαρκή (όπου είναι εφικτό-υπόγεια) δίκτυα που θα μεταφέρεται με ευκολία και επάρκεια το νερό, το ρεύμα, το φυσικό αέριο κ.λπ. Όλες αυτές οι υποδομές θα υλοποιηθούν και στις πιο δύσβατες περιοχές με σκοπό να μειωθεί από τη μία κάθετα το κόστος λειτουργίας και διαβίωσης των πολιτών και από την άλλη να μειωθούν οι επικίνδυνοι για την υγεία ρύποι.


Διατροφή & Καλλιέργειες

Θα στηριχτούν προς βελτίωση και ανάπτυξη οι μονάδες γεωργικής και ζωικής παραγωγικότητας, για την παραγωγή τροφίμων, μέσω προηγμένων τεχνολογιών που θα είναι εναντίον των γενετικά τροποποιημένων σπόρων «GM» και υβριδίων, βάση εξελιγμένων μεθόδων ανάπτυξης, που θα βασίζονται στις τεχνικές καλλιέργειας που ακολουθούν τις αρχέγονες αρχές όπως διατυπώνονται στη μητέρα φύση. Επίσης θα εφαρμοστούν συμπληρωματικά υποχρεωτικά μέτρα για τις καλλιέργειες, με τους φυσικούς τοπικούς σπόρους που δεν έχουν υποστεί επεξεργασία, έτσι ώστε η Ελλάδα να γίνει ξανά ένα οργανικό προτεκτοράτο φυσικής ανάπτυξης, ούτως ώστε οτιδήποτε καλλιεργείται στην Ελλάδα να είναι πραγματικά βιολογικό.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Για να μπορέσει κανείς να πάρει χρήματα από το Παγκόσμιο Ταμείο, θα πρέπει να συμβούν τα ακόλουθα:

 1. Να διαθέτει τον ειδικό κλειδάριθμο για την πρόσβαση στο Παγκόσμιο Ταμείο. Αξίζει να σημειωθεί ότι πολύ λίγοι είναι αυτοί που διαθέτουν τέτοιο κλειδάριθμο σε όλο τον πλανήτη!
 2. Να βάλει ως εγγύηση αντίστοιχη περιουσία για να διασφαλιστεί η επιστροφή των κεφαλαίων.
 3. Να καταθέσει αναλυτική πρόταση (ενδεικτική λίστα έργων, προϋπολογισμός, χρονοδιαγράμματα, κ.λπ.) η οποία θα αιτιολογεί τις δράσεις που θα αναπτυχθούν με την αιτούμενη χρηματοδότηση.
 4. Πρέπει να είναι δημόσιος φόρεας. Μόνο δημόσιος φορέας δικαιούται να κάνει αίτηση για χρηματοδότηση.

Από το 1 – 3 είναι όλα έτοιμα. Ο Αρτέμης Σώρρας έχει τον κλειδάριθμο, βάζει τις εγγυήσεις και έχει ετοιμάσει με όλη την ομάδα των επιστημόνων που συμμετέχουν, την αναλυτική πρόταση έργων σχετικά με την αιτούμενη χρηματοδότηση. Το μόνο που απομένει είναι το 4, δηλαδή να βρεθεί ο φορέας που θα κάνει την αίτηση και για τον οποίον θα γίνουν τα έργα.

Δημόσιοι φορείς είναι:

 • Βασιλέας
 • Αρχιεπίσκοπος αυτοκέφαλης Εκκλησίας
 • Πρόεδρος / Πρωθυπουργός
 • Υπουργός Οικονομικών υπό προϋποθέσεις
 • Δήμαρχος Καλλικρατικού Δήμου.

Ο Αρτέμης Σώρρας, που θα ενεργεί ως ο Θεματοφύλακας, έχει ήδη καταθέσει αίτημα στο Παγκόσμιο Ταμείο με προϋπολογισμό για όλη την Ελλάδα και την Κύπρο ύψους 2,3 τρις. Έχει πάρει ήδη την προέγκριση αλλά δεν μπορεί να προχωρήσει γιατί δεν είναι θεσμός. Όμως στις 15 Νοεμβρίου 2013 έχει πρωτοκολληθεί το πρώτο αίτημα Δήμου και η διαδικασία είναι σε εξέλιξη.

Ο Δήμος λόγω “Καλλικράτη”, είναι μια ανεξάρτητη κρατική νομική οντότητα, αναγνωρίζεται και έχει δικαίωμα να αιτηθεί ως φορέας.

Χρειάζεται λοιπόν η συνεργασία του δημάρχου με τον Αρτέμη Σώρρα για να εκπληρωθούν και οι 4 προϋποθέσεις που θέτει το Παγκόσμιο Ταμείο.

Η παροχή κεφαλαίων καταχωρείται σε αυτόν που δεσμεύει την περιουσία του ως εξασφάλιση και θεωρείται ως προσωρινή παραχώρηση. Θα πρέπει να αποπληρωθούν από τον ίδιο εντός 50 ετών με ετήσιες δόσεις (2% ανά έτος) για να μπορέσει να ελευθερώσει τη δική του περιουσία, και ο τόκος είναι μηδέν.

Α. ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Κατάθεση αιτήματος)

Το δημοτικό συμβούλιο αναθέτει στον δήμαρχο ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΙΟ ΕΠΕΝΔΥΤΗ Η/ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΡΓΑ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ. Ο δήμαρχος δεν θα πρέπει να προβεί σε καμία ενέργεια η οποία θα αποφέρει βάρος στο δήμο. Η απόφαση αυτή είναι καθ’ όλα νόμιμη σύμφωνα με το νόμο του Καλλικράτη.

Το δημοτικό συμβούλιο αναθέτει / ορίζει τον δήμαρχο ως επίσημο και πλήρως εξουσιοδοτημένο υπογράφοντα αξιωματούχο του Δήμου, ο οποίος ανέκκλητα και υπό όρους, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί στο να προβεί με κάθε δυνατό και νόμιμο μέσο στην ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ, οι οποίοι θα καλούνται στο ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΝΑ ΔΟΜΗΣΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΔΕΣΜΕΥΟΝΤΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΑΝ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ / ΔΗΜΟΣΙΟ (με συγκεκριμένες διαδικασίες). Ο Δήμαρχος οφείλει να δράσει είτε μόνος, είτε δι’ εκπροσώπων του με σκοπό την με κάθε νόμιμο τρόπο ανεύρεση πόρων και μέσων για κατασκευή δημοσίων έργων και υλοποίηση κοινωφελών δράσεων προς όφελος του Δήμου και των Ελλήνων γενικότερα, καθώς και για την εφαρμογή επενδυτικών σχεδίων που θα υλοποιηθούν προς όφελος των συμπολιτών μας βάσει μιας αναπτυξιακής προοπτικής όπου θα προωθηθεί η ευημερία, θα βοηθήσει στην καταπολέμηση της ανεργίας, μόχλευση της τοπικής οικονομίας. Επιπρόσθετα θα βοηθήσει στο να ανακουφιστεί ο κόσμος και οι επιχειρήσεις από τα δάνεια, να προστατευτούν οι περιουσίες από τις κατασχέσεις και τους πλειστηριασμούς αλλά και της χώρας γενικότερα (αύξηση του ΑΕΠ, της φορολογητέας ύλης, των ασφαλιστικών εισφορών, κλπ.).

Αφού η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου έχει παρθεί και ο δήμαρχος είναι άρρηκτα (ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ) εξουσιοδοτημένος με διαρκή, κληρονομική ισχύ να εκπροσωπεί ως ο υπεύθυνος λειτουργός του Δήμου (για την συγκεκριμένη περίπτωση), τότε ο ίδιος αιτείται προς τον Αρτέμη Σώρρα (ο οποίος είναι ένας εν δυνάμει επενδυτής) για να δομήσει χρηματοδότηση ώστε να υλοποιηθούν έργα στην περιοχή του Δήμου.

Σε αυτό το αίτημα / πληρεξουσιότητα περιγράφεται η πρόθεση και ο τρόπος που ο Αρτέμης Σώρρας δύναται να δομήσει χρηματοδότηση για την υλοποίηση έργων στον Δήμο, για την οποία ο Δήμος δεν θα φέρει καμία άμεση ή / και έμμεση ευθύνη, περιγράφεται ο νόμος όπου δεν δίδεται το δικαίωμα να επιστρέψει με κανένα τρόπο βάρος προς τον Δήμο / Δημόσιο και περιγράφονται οι όροι και οι περιορισμοί μέσα στους οποίους θα πρέπει να υλοποιηθεί η όλη προσπάθεια, για την υλοποίηση της δόμησης χρηματοδότησης.

Αυτό το αίτημα / πληρεξουσιότητα σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως σύμβαση έργου, ανάθεση έργου, κ.λπ.

Στο σημείο «1» υπογράφεται το πληρεξούσιο και διασφαλίζεται και σε συμβολαιογράφο.
Όλες οι αποφάσεις που μπορούν να επιφέρουν υποχρεώσεις ή/ και να περιέχουν κανόνες ή οποιοδήποτε βάρος προς τον εκάστοτε Δήμο και κατ’ επέκταση προς το Δημόσιο, υποχρεωτικώς πρέπει να περνάνε από την εποπτική επιτροπή (Υπ. Εσωτερικών).

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή δεν πρόκειται για καμίας μορφής σύμβασης έργου, ανάθεση όποιας μορφής, δανεισμός ή και δημιουργία κανόνων κ.λπ. αλλά πρόκειται για ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΜΗΣΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΝΕΝΑ ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / ΔΗΜΟ αυτή η συγκεκριμένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου δεν χρειάζεται να περάσει από τον επόπτη.

Όταν τα χρήματα θα πιστωθούν στο λογαριασμό και θα είναι όλα έτοιμα προς εκταμίευση, τότε και μόνον τότε θα γίνουν οι ανάλογες ειδικές προτάσεις προς το δημοτικό συμβούλιο για τις τελικές συμβάσεις κ.λπ.

Υπόδειγμα απόφασης δημοτικού συμβουλίου 

Σχετικά με το πληρεξούσιο

Ο Δήμαρχος αφού έχει την ανάθεση του δημοτικού συμβουλίου, όπως πιο πάνω περιγράφεται, δίνει Αίτημα / Πληρεξούσιο στον Αρτέμη Σώρρα να προβεί στην υλοποίηση της δόμησης χρηματοδότησης όπως ο ίδιος έχει καθορίσει. Σε γενική μορφή, το πληρεξούσιο / αίτημα δηλώνει τα ακόλουθα:

 1. Περιγραφή της ενημέρωσης που έγινε από τον Αρτέμη Σώρρα στην οποία εμφαίνεται με λεπτομέρεια η διαδικασία της υλοποίησης της δόμησης χρηματοδότησης.
 2. Περιγραφή των έργων που προτείνονται (Προϋπολογισμοί για 123 ενότητες έργων, που δεν είναι ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟ αλλά μπορούν να θεωρηθούν μόνο ως βάση).

Στο πληρεξούσιο θα πρέπει να καλυφθούν όλες οι δυνατές πιθανότητες αστοχίας και οι οποίες περιληπτικά αφορούν στα ακόλουθα:

 1. Αλλάζει ο Δήμος νομική μορφή.
 2. Ο δήμαρχος αλλάζει γνώμη (είτε λόγω πιέσεων από τρίτους – δημοτικό συμβούλιο, Κρατικός Φορέας, δημότης κ.λπ. είτε από μόνος του).
 3. Διαταράσσεται η νοητική του υγεία μετά την υπογραφή.
 4. Καθαιρείται ή / και δεν επανεκλέγεται ό ίδιος ως δήμαρχος.
 5. Απεβίωσε ο δήμαρχος.

α. Υπό όρους αμετάκλητη πληρεξουσιότητα

Αυτό καλύπτει την περίπτωση 1 & 2 πιο πάνω. Θα είναι αμετάκλητο εάν και εφόσον ο Θεματοφύλακας τηρεί τα συμφωνηθέντα (όρους του πληρεξουσίου). Εάν όμως ο Θεματοφύλακας δεν τηρεί ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ τους όρους, τότε και μόνον τότε θα μπορεί ν’ ακυρωθεί.

β. Διαρκείας

Αυτό καλύπτει την περίπτωση 3 πιο πάνω και άρα με το να είναι διαρκείας παραμένει σε ισχύ μέχρι το θάνατο ή την αλλαγή του.

γ. Κληρονομικότητα και μεταθανάτια ισχύ

Αυτό καλύπτει το 4 & 5 πιο πάνω. Η ιδιότητα εξάλλου του Δημάρχου παραμένει σε ισχύ γιατί ο Δήμος υπάρχει για πάντα, όμως επειδή η περίπτωση εδώ δεν είναι σύμβαση, δεν καλύπτεται από το νόμο και άρα για να μην υπάρχουν κενά, θα πρέπει να παρθεί ειδική απόφαση από το δημοτικό συμβούλιο που να καλύπτει το κενό, για να μπορεί να έχει ισχύ έτσι και αλλιώς και να μην υπάρχουν διαφωνίες στο μέλλον.


Επειδή ο εντολοδόχος (Αρτέμης Σώρρας) φέρει την πληρεξουσιότητα του Δημάρχου έχει έννομο συμφέρον και επωμίζεται όλα τα βάρη που προκύπτουν κατά τη διαδικασία και επειδή από την άλλη ο Δήμος δεν έχει κανένα κόστος και δεν δεσμεύει καμία του περιουσία, η πράξη κατά την υλοποίηση θα πρέπει να μην διακοπεί γιατί εάν συμβεί, οι ζημιές του Θεματοφύλακα θα είναι ανυπολόγιστης αξίας και άρα θα μεταφερθούν εμμέσως βάρη προς το Δήμο / Δημόσιο (κυρώσεις).

Εάν προκύψει ακύρωση για οποιοδήποτε λόγο και που δεν αφορά δυσλειτουργίες που προκλήθηκαν από τον Θεματοφύλακα, καταστρατήγηση των συμφωνηθέντων (που θα μπορεί να αποδειχθεί), το κόστος που θα δημιουργηθεί προς την πλευρά του Θεματοφύλακα, θα προκαλέσει αναγκαστικά κυρώσεις για αποζημιώσεις προς το Δήμο που σημαίνει μεταφορά βαρών προς το Δήμο / Δημόσιο και που εξ’ αρχής ορίζεται ότι δεν είναι στις προθέσεις.

Γι’ αυτό το λόγο και βάσει των πιο πάνω, θα πρέπει να μην υπάρχει κανένα περιθώριο πιθανότητας αστοχίας και κατά συνέπεια να προκύψει προσβολή του έννομου συμφέροντος και των δικαιωμάτων του αντισυμβαλλόμενου – Θεματοφύλακα για να προστατευτεί όντως ο Δήμος από άμεσα αλλά και έμμεσα βάρη.

Θα πρέπει η υπογραφή του δημάρχου να είναι διασφαλισμένη για κάθε πιθανό πρόβλημα. Θα πρέπει να είναι όπως περιγράφεται πιο πάνω: υπό όρους, αμετάκλητη, διαρκείας, κληρονομική στον επόμενο και με μεταθανάτια ισχύ.

Επειδή το πληρεξούσιο γίνεται καθαρά για την ανεύρεση επενδυτών και τίποτα παραπάνω, δεν χρειάζεται να περάσει από Εποπτική Επιτροπή. Εξάλλου το Υπουργείο Δικαιοσύνης επικύρωσε ότι όλα τα έγγραφα και η διαδικασία είναι καθ’ όλα νόμιμα και απέστειλε στο Υπ. Οικονομικών και Εσωτερικών να ελέγξουν εάν έχουν ένσταση (Αρ. Πρωτ. 828/ 17-10- 2013 ) στο να υλοποιηθεί η πράξη και τα οποία δεν έχουν φέρει καμία ένσταση.

Έγγραφα που πρέπει να κατατεθούν:

 • Αρχείο 1: Αίτημα/ Πληρεξούσιο που θα υπογραφεί από το Δήμαρχο σε Συμβολαιογράφο
 • Αρχείο 2: Πληρεξούσιο – Αποδοχή μεταξύ Δημάρχου – Αρτέμη

Προσαρτώνται και τα πιο κάτω παραρτήματα:

 • Γενικό κόστος & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ έργων ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ
 • Συγκεκριμένος ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΩΝ του Δήμου
 • Διαβατήρια των υπογραφόντων και των μαρτύρων
 • Ανάθεση του δημοτικού συμβουλίου προς τον Δήμαρχο. (Πρέπει να γίνει σε επιστολόχαρτο της Δημοτικής Αρχής)

Όλα τα έγγραφα θα γίνουν στα αγγλικά και στα ελληνικά με σφραγίδα της Χάγης και επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής.

Περισσότερες πληροφορίες για το πληρεξούσιο (Γνωμάτευση) 

Β. ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Δόμηση χρηματοδότησης – Πίστωση χρημάτων)

Αφού κατατεθεί το αίτημα στο Παγκόσμιο Ταμείο σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο εξαρτάται από το σύνολο των Δήμων που θα αιτηθούν, τα χρήματα θα πιστωθούν σε κηδεμονευόμενο λογαριασμό στο όνομα του Θεματοφύλακα. Ο λογαριασμός είναι κάτω από την εποπτεία του Παγκόσμιου Ταμείου.

Στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας υπάρχει περίπτωση να ζητηθούν επιπρόσθετες μελέτες βιωσιμότητας ή να δοθούν περισσότερα στοιχεία για την περιοχή του Δήμου για τον οποίο αιτείται. Ο Θεματοφύλακας θα κάνει ότι χρειάζεται για να προμηθεύσει, με δικά του έξοδα, ότι είναι αναγκαίο.

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία και πιστωθούν τα χρήματα ο Δήμος σε συνεργασία με τον Θεματοφύλακα έχει την δυνατότητα να προσθέσει και άλλα έργα που θέλει να υλοποιήσει.

Γ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Έναρξη υλοποίησης – Ειδικές Μελέτες)

Από εδώ και πέρα ξεκινά η περίοδος υλοποίησης των έργων, με πρώτο το στάδιο των μελετών. Φορέας υλοποίησης είναι ο Αρτέμης Σώρρας σε συνεργασία με το Δήμο.

Θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ειδικές μελέτες (αρχιτεκτονικές, οικονομικές, βιωσιμότητας κ.λπ.) για κάθε έργο ξεχωριστά και θα κατατεθούν στο δημοτικό συμβούλιο για αποδοχή – απόφαση και στη συνέχεια οι αποφάσεις θα κατατεθούν προς τον Ελεγκτή / Επόπτη νομιμότητας ΟΤΑ για την τελική έγκριση.

Δ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Κατασκευή και έλεγχος των έργων)

Τοπικό επιστημονικό & εργατικό δυναμικό

Οι κατασκευαστές (εργολάβοι, μελετητές, μηχανικοί, επιστήμονες, εργάτες) των έργων, θα είναι κατά προτεραιότητα / προτίμηση από τον τοπικό πληθυσμό.

Ειδικό Ταμείο

Θα υπάρχει Ειδικό Ταμείο τα οποίο θα διαχειρίζεται τα έργα.

Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Λειτουργία και συντήρηση των έργων)

Η στελέχωση λειτουργίας και συντήρησης των έργων θα γίνει κατά προτεραιότητα από πολίτες του Δήμου. Δεν θα πρέπει να υπάρχει άνεργος δημότης.

Ο Δήμος αφού το έργο αποπληρωθεί από τον Αρτέμη Σώρρα και μεταβιβαστεί σε πλήρη νομή και κατοχή (ως κληροδότημα), ελευθέρων βαρών και υπό την πλήρη διαχείρισή του, θα πρέπει να ακολουθεί το εγχειρίδιο λειτουργίας που θα συνοδεύει το έργο από την αρχή και θα πρέπει να τηρούνται οι όροι όπως αυτό θα συμφωνηθεί (ως προς την ποιότητα, ελέγχους, λειτουργία, προσόντα ένταξης, ύλης κλπ.).


325 ΔΗΜΟΙ

A. 13 Περιφέρειες

perifereies

B. 325 Δήμοι (2.100.000.000.000 €)

dimoi-kallikratis Στοιχεία Περιφερειών και Δήμων ΠΡΙΝ τις εκλογές 2014 

 

 
 
 
Περιφέρεια Αττικής    
     
Α/Α ΔΗΜΟΣ  
Περιφερειακή ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών
1 Δήμος Αθηναίων 47.840.000.000 €
2 Δήμος Βύρωνος  
3 Δήμος Γαλατσίου  
4 Δήμος Δάφνης-Υμηττού  
5 Δήμος Ζωγράφου  
6 Δήμος Ηλιούπολης 8.000.000.000 €
7 Δήμος Καισαριανής 3.900.000.000 €
8 Δήμος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας 3.500.000.000 €
Περιφερειακή ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών
9 Δήμος Αγίου Δημητρίου  
10 Δήμος Αλίμου 6.800.000.000 €
11 Δήμος Γλυφάδας 12.800.000.000 €
12 Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης  
13 Δήμος Καλλιθέας  
14 Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου  
15 Δήμος Νέας Σμύρνης 7.000.000.000 €
16 Δήμος Παλαιού Φαλήρου  
Περιφερειακή ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών
17 Δήμος Αγίας Παρασκευής 7.500.000.000 €
18 Δήμος Αμαρουσίου  
19 Δήμος Βριλησσίων  
20 Δήμος Ηρακλείου Αττικής 5.800.000.000 €
21 Δήμος Κηφισιάς  
22 Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης  
23 Δήμος Μεταμόρφωσης  
24 Δήμος Νέας Ιωνίας  
25 Δήμος Παπάγου-Χολαργού  
26 Δήμος Πεντέλης 5.200.000.000 €
27 Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού  
28 Δήμος Χαλανδρίου  
Περιφερειακή ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών
29 Δήμος Αγίας Βαρβάρας 3.350.000.000 €
30 Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού 4.200.000.000 €
31 Δήμος Αιγάλεω 6.000.000.000 €
32 Δήμος Ιλίου  
33 Δήμος Περιστερίου  
34 Δήμος Πετρούπολης 5.200.000.000 €
35 Δήμος Χαϊδαρίου  
Περιφερειακή ενότητα Πειραιώς
36 Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας 12.000.000.000 €
37 Δήμος Κορυδαλλού  
38 Δήμος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη 9.000.000.000 €
39 Δήμος Πειραιώς 15.600.000.000€
40 Δήμος Περάματος  
Περιφερειακή ενότητα Νήσων
41 Δήμος Αγκιστρίου  
42 Δήμος Αίγινας  
43 Δήμος Κυθήρων  
44 Δήμος Πόρου  
45 Δήμος Σαλαμίνας  
46 Δήμος Σπετσών  
47 Δήμος Τροιζηνίας 2.267.500.000 €
48 Δήμος Ύδρας  
Περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής
49 Δήμος Ασπροπύργου 4.000.000.000 €
50 Δήμος Ελευσίνας  
51 Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας  
52 Δήμος Μεγαρέων  
53 Δήμος Φυλής  
Περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής
54 Δήμος Αχαρνών  
55 Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης  
56 Δήμος Διονύσου 5.600.000.000 €
57 Δήμος Κρωπίας 3.700.000.000 €
58 Δήμος Λαυρεωτικής 4.200.000.000 €
59 Δήμος Μαραθώνα  
60 Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας  
61 Δήμος Παιανίας  
62 Δήμος Παλλήνης 5.000.000.000 €
63 Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου 2.600.000.000 €
64 Δήμος Σαρωνικού  
65 Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδας  
66 Δήμος Ωρωπού  
     
     
Περιφέρεια Θεσσαλίας
   
     
Α/Α ΔΗΜΟΣ  
Περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας
67 Δήμος Αργιθέας  
68 Δήμος Καρδίτσας  
69 Δήμος Λίμνης Πλαστήρα  
70 Δήμος Μουζακίου  
71 Δήμος Παλαμά  
72 Δήμος Σοφάδων  
Περιφερειακή ενότητα Λάρισας
73 Δήμος Αγιάς  
74 Δήμος Ελασσόνας  
75 Δήμος Κιλελέρ  
76 Δήμος Λαρισαίων  
77 Δήμος Τεμπών  
78 Δήμος Τυρνάβου  
79 Δήμος Φαρσάλων 3.000.000.000 €
Περιφερειακή ενότητα Μαγνησίας
80 Δήμος Αλμυρού  
81 Δήμος Βόλου 5.000.000.000 €
82 Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου  
83 Δήμος Νοτίου Πηλίου  
84 Δήμος Ρήγα Φεραίου  
Περιφερειακή ενότητα Σποράδων
85 Δήμος Αλοννήσου  
86 Δήμος Σκιάθου  
87 Δήμος Σκοπέλου  
Περιφερειακή ενότητα Τρικάλων
88 Δήμος Καλαμπάκας  
89 Δήμος Πύλης  
90 Δήμος Τρικκαίων  
91 Δήμος Φαρκαδόνας  
     
     
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος
   
     
Α/Α ΔΗΜΟΣ  
Περιφερειακή ενότητα Βοιωτίας
92 Δήμος Αλιάρτου  
93 Δήμος Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας  
94 Δήμος Θηβαίων  
95 Δήμος Λεβαδέων  
96 Δήμος Ορχομενού 1.650.000.000 €
97 Δήμος Τανάγρας  
Περιφερειακή ενότητα Ευβοίας
98 Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων 3.400.000.000 €
99 Δήμος Ερέτριας  
100 Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού  
101 Δήμος Καρύστου  
102 Δήμος Κύμης-Αλιβερίου  
103 Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ.Άννας  
104 Δήμος Σκύρου  
105 Δήμος Χαλκιδέων  
Περιφερειακή ενότητα Ευρυτανίας
106 Δήμος Αγράφων  
107 Δήμος Καρπενησίου  
Περιφερειακή ενότητα Φθιώτιδας
108 Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας  
109 Δήμος Δομοκού 2.500.000.000 €
110 Δήμος Λαμιέων 7.500.000.000 €
111 Δήμος Λοκρών  
112 Δήμος Μακρακώμης  
113 Δήμος Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου  
114 Δήμος Στυλίδας 2.300.000.000 €
Περιφερειακή ενότητα Φωκίδας
115 Δήμος Δελφών 3.300.000.000 €
116 Δήμος Δωρίδος  
     
     
Περιφέρεια Ηπείρου    
     
Α/Α ΔΗΜΟΣ  
Περιφερειακή ενότητα Άρτας
117 Δήμος Αρταίων  
118 Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη  
119 Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων  
120 Δήμος Νικολάου Σκουφά  
Περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτίας
121 Δήμος Ηγουμενίτσας  
122 Δήμος Σουλίου 1.500.000.000 €
123 Δήμος Φιλιατών 1.370.000.000 €
Περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων
124 Δήμος Βορείων Τζουμέρκων  
125 Δήμος Δωδώνης  
126 Δήμος Ζαγορίου  
127 Δήμος Ζίτσας  
128 Δήμος Ιωαννιτών  
129 Δήμος Κόνιτσας  
130 Δήμος Μετσόβου  
131 Δήμος Πωγωνίου  
Περιφερειακή ενότητα Πρέβεζας
132 Δήμος Ζηρού  
133 Δήμος Πάργας  
134 Δήμος Πρέβεζας 4.800.000.000 €
     
     
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
   
     
Α/Α ΔΗΜΟΣ  
Περιφερειακή ενότητα Γρεβενών
135 Δήμος Γρεβενών  
136 Δήμος Δεσκάτης  
Περιφερειακή ενότητα Καστοριάς
137 Δήμος Καστοριάς  
138 Δήμος Νεστορίου  
139 Δήμος Ορεστίδος  
Περιφερειακή ενότητα Κοζάνης
140 Δήμος Βοΐου  
141 Δήμος Εορδαίας  
142 Δήμος Κοζάνης 6.600.000.000 €
143 Δήμος Σερβίων – Βελβεντού  
Περιφερειακή ενότητα Φλώρινας
144 Δήμος Αμυνταίου  
145 Δήμος Πρεσπών  
146 Δήμος Φλώρινας  
     
     
Περιφέρεια Πελοποννήσου
   
     
Α/Α ΔΗΜΟΣ  
Περιφερειακή ενότητα Αργολίδας
147 Δήμος Άργους-Μυκηνών  
148 Δήμος Επιδαύρου 2.050.000.000 €
149 Δήμος Ερμιονίδας  
150 Δήμος Ναυπλιέων  
Περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας
151 Δήμος Βόρειας Κυνουρίας  
152 Δήμος Γορτυνίας  
153 Δήμος Μεγαλόπολης  
154 Δήμος Νότιας Κυνουρίας 2.300.000.000 €
155 Δήμος Τρίπολης 5.200.000.000 €
Περιφερειακή ενότητα Κορινθίας
156 Δήμος Βέλου-Βόχας  
157 Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης 2.800.000.000 €
158 Δήμος Κορινθίων 7.200.000.000 €
159 Δήμος Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων 3.100.000.000 €
160 Δήμος Νεμέας 1.100.000.000 €
161 Δήμος Σικυωνίων 3.300.000.000 €
Περιφερειακή ενότητα Λακωνίας
162 Δήμος Ανατολικής Μάνης  
163 Δήμος Ελαφονήσου  
164 Δήμος Μονεμβασιάς  
165 Δήμος Ευρώτα  
166 Δήμος Σπάρτης  
Περιφερειακή ενότητα Μεσσηνίας
167 Δήμος Δυτικής Μάνης  
168 Δήμος Καλαμάτας  
169 Δήμος Μεσσήνης  
170 Δήμος Οιχαλίας  
171 Δήμος Πύλου-Νέστορος 4.000.000.000 €
172 Δήμος Τριφυλίας  
     
     
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
   
     
Α/Α ΔΗΜΟΣ  
Περιφερειακή ενότητα Αιτωλοακαρνανίας
173 Δήμος Αγρινίου  
174 Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας  
175 Δήμος Αμφιλοχίας  
176 Δήμος Θέρμου  
177 Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου 2.100.000.000 €
178 Δήμος Ξηρομέρου  
179 Δήμος Ναυπακτίας  
Περιφερειακή ενότητα Αχαΐας
180 Δήμος Αιγιαλείας  
181 Δήμος Δυτικής Αχαΐας  
182 Δήμος Ερυμάνθου  
183 Δήμος Καλαβρύτων  
184 Δήμος Πατρέων 15.700.000.000 €
Περιφερειακή ενότητα Ηλείας
185 Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης  
186 Δήμος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων  
187 Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας 2.000.000.000 €
188 Δήμος Ζαχάρως  
189 Δήμος Ήλιδας  
190 Δήμος Πηνειού  
191 Δήμος Πύργου 7.500.000.000 €
     
     
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
   
     
Α/Α ΔΗΜΟΣ  
Περιφερειακή ενότητα Ζακύνθου
192 Δήμος Ζακυνθίων 5.300.000.000 €
Περιφερειακή ενότητα Κέρκυρας
193 Δήμος Κέρκυρας 9.000.000.000 €
194 Δήμος Παξών  
Περιφερειακή ενότητα Κεφαλληνίας
195 Δήμος Κεφαλλονιάς 4.500.000.000 €
Περιφερειακή ενότητα Ιθάκης
196 Δήμος Ιθάκης  
Περιφερειακή ενότητα Λευκάδας
197 Δήμος Λευκάδας 3.350.000.000 €
198 Δήμος Μεγανησίου  
     
     
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
   
     
Α/Α ΔΗΜΟΣ  
Περιφερειακή ενότητα Ικαρίας
199 Δήμος Ικαρίας 1.600.000.000 €
200 Δήμος Φούρνων Κορσεών  
Περιφερειακή ενότητα Λέσβου
201 Δήμος Λέσβου  
Περιφερειακή ενότητα Λήμνου
202 Δήμος Αγίου Ευστρατίου  
203 Δήμος Λήμνου  
Περιφερειακή ενότητα Σάμου
204 Δήμος Σάμου 2.000.000.000 €
Περιφερειακή ενότητα Χίου
205 Δήμος Οινουσσών  
206 Δήμος Χίου 4.325.000.000 €
207 Δήμος Ψαρών  
     
     
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
   
     
Α/Α ΔΗΜΟΣ  
Περιφερειακή ενότητα Άνδρου
208 Δήμος Άνδρου  
Περιφερειακή ενότητα Θήρας
209 Δήμος Ανάφης  
210 Δήμος Θήρας 1.650.000.000 €
211 Δήμος Ιητών 350.000.000 €
212 Δήμος Σικίνου  
213 Δήμος Φολεγάνδρου 240.000.000 €
Περιφερειακή ενότητα Καλύμνου
214 Δήμος Αγαθονησίου  
215 Δήμος Αστυπάλαιας  
216 Δήμος Καλυμνίων  
217 Δήμος Λειψών  
218 Δήμος Λέρου 1.145.000.000 €
219 Δήμος Πάτμου 900.000.000 €
Περιφερειακή ενότητα Καρπάθου
220 Δήμος Καρπάθου  
221 Δήμος Κάσου  
Περιφερειακή ενότητα Κέας-Κύθνου
222 Δήμος Κέας  
223 Δήμος Κύθνου 250.000.000 €
Περιφερειακή ενότητα Κω
224 Δήμος Κω  
225 Δήμος Νισύρου  
Περιφερειακή ενότητα Μήλου
226 Δήμος Κιμώλου  
227 Δήμος Μήλου  
228 Δήμος Σερίφου  
229 Δήμος Σίφνου  
Περιφερειακή ενότητα Μυκόνου
230 Δήμος Μυκόνου  
Περιφερειακή ενότητα Νάξου
231 Δήμος Αμοργού 315.000.000 €
232 Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων  
Περιφερειακή ενότητα Πάρου
233 Δήμος Αντιπάρου  
234 Δήμος Πάρου 3.000.000.000 €
Περιφερειακή ενότητα Ρόδου
235 Δήμος Μεγίστης  
236 Δήμος Ρόδου  
237 Δήμος Σύμης  
238 Δήμος Τήλου  
239 Δήμος Χάλκης  
Περιφερειακή ενότητα Σύρου
240 Δήμος Σύρου – Ερμούπολης 2.500.000.000 €
Περιφερειακή ενότητα Τήνου
241 Δήμος Τήνου  
     
     
Περιφέρεια Κρήτης    
     
Α/Α ΔΗΜΟΣ  
Περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου
242 Δήμος Αρχανών-Αστερουσίων  
243 Δήμος Βιάννου  
244 Δήμος Γόρτυνας 2.000.000.000 €
245 Δήμος Ηρακλείου 18.000.000.000 €
246 Δήμος Μαλεβιζίου  
247 Δήμος Μινώα Πεδιάδας 1.900.000.000 €
248 Δήμος Φαιστού  
249 Δήμος Χερσονήσου  
Περιφερειακή ενότητα Λασιθίου
250 Δήμος Αγίου Νικολάου  
251 Δήμος Ιεράπετρας 3.300.000.000 €
252 Δήμος Οροπεδίου 845.000.000 €
253 Δήμος Σητείας  
Περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνης
254 Δήμος Αγίου Βασιλείου 1.400.000.000 €
255 Δήμος Αμαρίου 900.000.000 €
256 Δήμος Ανωγείων  
257 Δήμος Μυλοποτάμου 2.370.000.000 €
258 Δήμος Ρεθύμνης 3.495.000.000 €
Περιφερειακή ενότητα Χανίων
259 Δήμος Αποκορώνου 1.400.000.000 €
260 Δήμος Γαύδου 380.000.000 €
261 Δήμος Καντάνου-Σελίνου 1.375.600.000 €
262 Δήμος Κισσάμου 2.000.000.000 €
263 Δήμος Πλατανιά 2.500.000.000 €
264 Δήμος Σφακίων  
265 Δήμος Χανίων  
     
     
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
   
     
Α/Α ΔΗΜΟΣ  
Περιφερειακή ενότητα Δράμας
266 Δήμος Δοξάτου 2.600.000.000 €
267 Δήμος Δράμας  
268 Δήμος Κάτω Νευροκοπίου  
269 Δήμος Παρανεστίου  
270 Δήμος Προσοτσάνης  
Περιφερειακή ενότητα Έβρου
271 Δήμος Αλεξανδρούπολης  
272 Δήμος Διδυμοτείχου 4.000.000.000 €
273 Δήμος Ορεστιάδας  
274 Δήμος Σαμοθράκης  
275 Δήμος Σουφλίου  
Περιφερειακή ενότητα Καβάλας
276 Δήμος Καβάλας 8.000.000.000 €
277 Δήμος Νέστου  
278 Δήμος Παγγαίου  
Περιφερειακή ενότητα Θάσου
279 Δήμος Θάσου  
Περιφερειακή ενότητα Ξάνθης
280 Δήμος Αβδήρων 3.400.000.000 €
281 Δήμος Μύκης  
282 Δήμος Ξάνθης 7.500.000.000 €
283 Δήμος Τοπείρου  
Περιφερειακή ενότητα Ροδόπης
284 Δήμος Αρριανών  
285 Δήμος Ιάσμου  
286 Δήμος Κομοτηνής  
287 Δήμος Μαρωνείας-Σαπών  
     
     
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
   
     
Α/Α ΔΗΜΟΣ  
Περιφερειακή ενότητα Ημαθίας
288 Δήμος Αλεξάνδρειας  
289 Δήμος Βέροιας  
290 Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας  
Περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης
291 Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης  
292 Δήμος Βόλβης  
293 Δήμος Δέλτα  
294 Δήμος Θερμαϊκού  
295 Δήμος Θέρμης  
296 Δήμος Θεσσαλονίκης  
297 Δήμος Καλαμαριάς  
298 Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου 2.400.000.000 €
299 Δήμος Λαγκαδά 5.600.000.000 €
300 Δήμος Νεάπολης-Συκεών  
301 Δήμος Παύλου Μελά  
302 Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη  
303 Δήμος Χαλκηδόνος  
304 Δήμος Ωραιοκάστρου  
Περιφερειακή ενότητα Κιλκίς
305 Δήμος Κιλκίς 7.500.000.000 €
306 Δήμος Παιονίας 4.000.000.000 €
Περιφερειακή ενότητα Πέλλας
307 Δήμος Αλμωπίας 3.100.000.000 €
308 Δήμος Έδεσσας  
309 Δήμος Πέλλας  
310 Δήμος Σκύδρας 3.000.000.000 €
Περιφερειακή ενότητα Πιερίας
311 Δήμος Δίου-Ολύμπου  
312 Δήμος Κατερίνης  
313 Δήμος Πύδνας-Κολινδρού  
Περιφερειακή ενότητα Σερρών
314 Δήμος Αμφίπολης 2.300.000.000 €
315 Δήμος Βισαλτίας  
316 Δήμος Εμμανουήλ Παππά 2.500.000.000 €
317 Δήμος Ηρακλείας  
318 Δήμος Νέας Ζίχνης  
319 Δήμος Σερρών  
320 Δήμος Σιντικής  
Περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής
321 Δήμος Αριστοτέλη  
322 Δήμος Κασσάνδρας  
323 Δήμος Νέας Προποντίδας 5.000.000.000 €
324 Δήμος Πολυγύρου  
325 Δήμος Σιθωνίας  

*Όσα έγγραφα δεν κοινοποιούνται, δεν είναι για δημόσια θέα, είναι εμπιστευτικά. 

Πηγή : 

http://dimoi.oramaellas.gr/project-ellas/
http://dimoi.oramaellas.gr/process/
http://dimoi.oramaellas.gr/325-dimoi/