01/03/2017 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.ΣΥ. 2 ΚΑΒΑΛΑΣ