09 03 2018 Η ΕΚΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΣΩΡΡΑ ΣΑΚΗ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ