15/03/17 ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ ΧΙΟΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ 563 ΔΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 2017