21/11/2016 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΣΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΜΤΣΟΣ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΕΝΑ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ