21/9/2015 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΙΑΝΝΗ ΜΟΜΤΣΟΥ ΣΤΟ CENTER – ΚΑΒΑΛΑ